HUMANOST ZA DJEČIJU RADOST!
HUMANOST ZA DJEČIJU RADOST!

Finansijska podrška za 2010. godinu

Podijelite post

Finansijska podrška za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo

U svrhu sufinansiranja Programa „ Stipendije za sretno djetinjstvo“ od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke dodjeljena su nam sredstva u iznosu od 3.500,00 KM kao podrška školovanju djece Romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina i socijalno ugroženih kategorija.
Na 34. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 19.11.2009. godine, kao finasnijsku podršku Programu, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo dodijelilo nam je sredstva u iznosu od 7.000,00 KM.
Finansijska podrška institucija biće iskorištena za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova realizacije Programa „Stipendije za sretno djetinjstvo“ te marketinške aktivnosti za 2010. godinu kako bi se povećao broj zbrinute djece u potrebi sa spiskova prioriteta Službi za socijalni rad.
Ovom prilikom zahvaljujemo se Gospodinu Ministru Emiru Hadžihafizbegoviću na uspješnoj višegodišnjoj saradnji i podršci kao i Gospođi Ministrici Melihi Alić na početku nadamo se uspješne saradnje u korist najugroženije djece Bosne i Hercegovine.

Pretplatite se na naš Newsletter

Info o organizaciji

Možda Vas zanima

DARUJTE DJEČIJU SREĆU! POSTANITE SPONZOR SRETNIJEG DJETINJSTVA DJECE U POTREBI IZ NAŠE ZAJEDNICE.

KAKO DA STIPENDIRATE JEDNO DIJETE?

OSNAŽIMO ZAJEDNO NAJSIROMAŠNIJU DJECU KROZ SPONZORSTVO OBRAZOVANJA. OBRAZOVANJE JE NJIHOVA JEDINA MOGUĆNOST ZA SRETNIJU BUDUĆNOST!

CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE
favicon

Kontaktirajte nas

Ferde Hauptmana 7
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 711 170
Fax: +387 33 711 171
E-mail: info@kreativnoodrastanje.org