HUMANOST ZA DJEČIJU RADOST!
HUMANOST ZA DJEČIJU RADOST!

CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE

je nestranačko, nevladino, neprofitno Udruženje.

O centru za kreativno odrastanje

Šta je to šta nas pokreće

CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE

Vizija

Bosna i Hercegovina kao demokratko društvo, koje poštuje prava djece i mladih, poštuje različitosti i pruža kreativne i podsticajne prilike za njihov kvalitetan život.

Misija

Poboljšanje uslova odrastanja kroz program stipendiranja i projekte usmjerene ka kvalitetnijem, afirmativnijem i kreativnijem životu djece i mladih.

Ciljevi

Naši ciljevi, zadaci i djelatnost su:

Osnivači Udruženja

HAMDIJA PAŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR

Dr.Sci.MIRELA BADURINA

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

ŽELJKO SIKIMA

SEKRETAR UDRUŽENJA

Imaju preko 25 godina iskustva u direktnom radu sa djecom, nastavnicima i roditeljima u osnovnim školama na području cijele Bosne i Hercegovine u periodu 1997-2023. godine. Autori smo, organizatori i implementatori psihosocijalnih Programa kreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na teme: trauma, PTSD, stres, nenasilno rješavanje konflikata, razvoj tolerancije, neformalne edukacije i prevencije, kroz:

4.596

kreativnih radionica za preko 6.000 djece BiH;

132

cjelodnevna seminara za nastavnike;

172

radionice sa roditeljima edukativno-savjetodavnog karaktera.

favicon

Kontaktirajte nas

Ferde Hauptmana 7
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 711 170
Fax: +387 33 711 171
E-mail: info@kreativnoodrastanje.org