HUMANOST ZA DJEČIJU RADOST!
HUMANOST ZA DJEČIJU RADOST!

Spisak sponzora

Centar za kreativno odrastanje

Zlatni sponzori
Orden dječijeg osmijeha

Fizička lica

Omar i Alma Kuštrić: 14 djece

Pravna lica

R&S d.o.o. Sarajevo: 12 djece

Raiffeisen Leasing: 6 djece

Srebrni sponzori
Orden dječijeg osmijeha

Fizička lica

Amir Hadžiahmetović

Pravna lica

Agencija Računovodstvo

SEC ONE GROUP d.o.o.

SPONZORI

Pravna lica

 • AVUS Group
 • ORACLE
 • DIOPTIC d.o.o.
 • CONECTA d.o.o.
 • LOK mikrokreditna organizacija
 • ALARM WEST Group
 • ISKRAEMECO
 • KLAS
 • COMMUNIS
 • SCHENKER
 • MACLINE
 • SHTAMPARIJA
 • BUSINESS MAGAZINE
 • 5D CADD
 • BATA
 • P TRADE
 • ENOTEKA Restoran Vinoteka
 • TONAL Delikatesna radnja
 • SWORD SECURITY
 • F&ULTRA BEATY CENTAR
 • ZIPR agencija za odnose s javnošću
 • TEF
 • SINKRO
 • OKTAL PHARMA
 • IGA Agencija
 • BLACK PETROL
 • INTELBIRO
 • DIZART
 • AGENCIJA RAČUNOVODSTVO
 • AVALON TIM
 • R&S
 • DENTA DE
 • TOYOTA ADRIA
 • SARAJEVSKA BERZA SASE
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO
 • ORBICO
 • DATALAB BH
 • ABS BANKA
 • RAIFFEISEN LEASING
 • SMC d.o.o.
 • FOTO-OPTIK d.d.
 • KONTO UP agencija za knjigovodstvene usluge
 • LUNA TBWA
 • MERKUR d.d. Sarajevo
 • MIMS d.o.o.
 • SARAJEVSKA PIVARA
 • SPRIND
 • UNIONINVEST PLASTIKA d.d.
 • SANI GRAND CITY d.o.o.
 • SUR DIBEK
 • TBA d.o.o.
 • DIVEL d.o.o.
 • TENGRI d.o.o.
 • NGO MARATHON SARAJEVO
 • ZZR „SOFIĆ S“
 • SZFGR “BEĆART“
 • SECURITAS
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA OPRAŠIĆ ADIS
 • TBA:PRO
 • UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU BOSANSKOG ĆILIMA
 • A2B EXPRESS DELIVERY d.o.o.
 • RHEA EXPRESS d.o.o.
 • NORVEŠKO KULTURNO UDRUŽENJE BiH-HORTEN
 • DELOITTE d.o.o.
 • MAGAZA d.o.o.
 • Restoran “4 sobe gospođe Safije”
 • STUDEN & CO.AREX d.o.o
 • MAX MEDIA d.o.o.
 • ZPR Agencija
 • TAFKID d.o.o.
 • APOTEKA LIBERO
 • PPU “DISCOVER ME ACADEMY”
 • CHRONOS d.o.o.
 • IGEPA BH d.o.o.
 • AREX d.o.o.

Fizička lica

 • Adis Arapović
 • Aida Hajrulahović
 • Aida Lipa
 • Alma Ferhatbegović
 • Alma Ferović
 • Almir Mutapčić
 • Alen Girt
 • Alen Hrvačić
 • Alma Kreševljaković
 • Alma Mirvić
 • Alma Zisko Aščić
 • Alma Sirko
 • Almir Kurt Kugla
 • Almir Mešić
 • Almir Skopljak
 • Altijana Dorić
 • Amela Skrobo
 • Amela Alagić
 • Amila Dacić
 • Amila Ibričević
 • Amir Hadžiahmetović
 • Amira Kreševljaković
 • Amna Kunovac Zekić
 • Amra Pašović
 • Amra Skrobo
 • Andreja Jurčević
 • Anida Tabaković
 • Anabela Gracia Abreu
 • Anisa Sućeska-Vekić
 • Asja Rasavac
 • Asja Rokša Zubčević
 • Atila Šalaka
 • Azra Isović
 • Bakir Ćelosmanović
 • Behija Salman
 • Belma i Vedran Pribilović
 • Belma Sekavić Bandić
 • Benjamin Isović
 • Ćorić Alma
 • Damir Sokolović
 • Danijela Bičanić
 • Dalila Sinanović
 • Damir Ferović
 • Damir Marjanović
 • Dario Ružić
 • Darja Lebar
 • Dijana Hrvačić
 • Dijana Prljić
 • Dina Esko Čaušević
 • Dirk i Sabrina Reinermann
 • Divna Sirko
 • Dr Seada Oručević Laković
 • Dr Nihada Kurbegović-Čampara
 • Đana Karavdić
 • Dženita Kičić
 • Dženana Alađuz
 • Dženita Kulovac
 • Dževahira Halilović
 • Eldar Subašić
 • Edin Fetahović
 • Elma Tabaković
 • Elma Prcić Bilić
 • Elmir Alamerović
 • Elvin Jamakosmanović
 • Emir Haverić
 • Esma Kučukalić
 • Esmira Kešan
 • Gordan Šiber
 • Hadžić Dženana
 • Hajdi Mostić
 • Halina Sowinska
 • Helena Mandić
 • Hrbat Ajdin
 • Irfan Višća
 • Ileana Kahvedžić
 • Imad Sanyora
 • Ismir Omeragić
 • Ivana Marić
 • Ivana Vasilina
 • Jasmina Đikoli
 • Jasmina Hadžić
 • Kenan Đipa
 • Lamija Kozarić
 • Lejla Deljanin
 • Lara Drinić
 • Lejla Efendić
 • Lejla Polimac
 • Lejla i Goran Tinjić
 • Lejla Kozarić
 • Lejla Mulić
 • Lejla Sultanović
 • Lucia Dighero
 • Ljiljana Dunjić
 • Mahmutović Ermedin
 • Maja Veljo
 • Mehmedalija i Ismeta Malagić
 • Mejra Malagić
 • Merima Halimović Bravić
 • Mira Čavaljuga
 • Mirsada Ćatić
 • Mirsada Šahinagić
 • Mirsada Špiritović
 • Mr. sci Suvad Konaković – advokat
 • Mr. sci Amra Fatić
 • Nedim Vrabac
 • Nedžad Selman
 • Nermina Alihodžić
 • Nermina Isabegović
 • Nevena Sijerčić
 • Nidžara Ahmetašević
 • Notar Nedžad Mutevelić
 • Notar Melća Ništović
 • Nusret Čaušević
 • Orhan Nikšić
 • Raja iz Osla
 • Rizlen Diouri Numanagić
 • Rusmir Voloder i Nevzeta Kulo
 • Sabahudin Biševac
 • Sabina Abdagić Šteta
 • Sabina Mazalović
 • Sadžida Trnka
 • Samir Gušić
 • Samir Softić
 • Sandra Dizdarević
 • Sandra Ribić
 • Sanela Hadžalić
 • Sanja Tanić
 • Sead Bahtanović
 • Seka Hrvat
 • Selma i Haris Pinjo
 • Selma Rasavac Avdić
 • Selma Seferović
 • Selma Softić
 • Senad Bečković
 • Senad Sofić
 • Sena Turkanović
 • Senas Sefić
 • Senka Eminagić
 • Sibel Trbić
 • Snježana Vidović
 • Srebrenka Džepina
 • Sunčica Sadibašić
 • Šejla Hasić
 • Tamara Ivanković
 • Vahida Humo
 • Zenaida Hasić
 • Zijada Hasović
 • Zoran Hadžiahmetović

NAPOMENA: VELIKI BROJ SPONZORA/STIPENDITORA ŽELI OSTATI ANONIMAN.

favicon

Kontaktirajte nas

Ferde Hauptmana 7
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 711 170
Fax: +387 33 711 171
E-mail: info@kreativnoodrastanje.org